top of page
siffror.JPG

Orust Montessoriskola

Kaprifolvägen 24-26 

473 32 Henån

Kontor 0304 31905

Rektor 0738 422121

Kontor ekonomi@orustmontessori.se

Rektor rektor@orustmontessori.se

Ekonomisk förening

Orust Montessoriskola är en friskola som drivs som en ekonomisk förening. Huvudman för skolan är styrelsen som består av 3 montessoripedagoger och 2 föräldrarepresentanter.

Ordförande Daniel Kilfjord

Ledamot skolan Christina Parrow

Ledamot förskolan Maria Abajian

Ledamot skolan Evelina Persson

Föräldrarepresentant Kasandra Edelholm

Här på Orust Montessoriskola tycker vi att det är viktigt med ett gott samarbete med föräldrarna. Vårt samarbete präglas av ömsesidig förståelse och respekt. Vi försöker ta vara på föräldrar som har speciella intressen och kunskaper; vilket kan leda till musikevenemang, naturupplevelser och studiebesök för barnen.Vi tycker det är trevligt om föräldrar eller mor/far-föräldrar kan följa med på resor ibland, som när vi åker till simhallen, går på teater, eller lagar mat ute i skogen. Vi bjuder in till föräldrautbildnings- kvällar med aktuella teman, som ska ge inspiration och stöd i föräldraskapet. Ett par gånger per år har vi arbetsdag och Öppet Hus med gemensam fika, då vi hjälps åt att bevara och förbättra barnens miljö.

"Att arbeta på Orust Montessori är som att ha en andra familj. Det känns tryggt och det känns att alla bryr sig om varandra. Vi hjälps åt och tar oss tid för varandra. 

Det finns alltid något att ta med sig hem som värmer lite extra och som får en att le efter en arbetsdag."    Rektor Gabriella

Orust Montessori startade 1993. Vi har en småbarnsavdelning 1-3 år, förskola 3-5 år, skola 6-12 år och fritdsverksamhet. Vi följer kommunens maxtaxa och erbjuder allmän förskola för 3 - 5-åringar.

 

Skolan är avgiftsfri. Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Våra viktigaste styrdokument är skollagen, läroplanen för förskolan samt läroplanen för grundskola och fritidshem och timplanen. Montessoripedagogiken är vårt förhållningssätt och pedagogiska perspektiv. Vi arbetar utifrån Maria Montessoris undervisningsteorier. Vi anser att vi föds nyfikna och intresserade av vår omvärld, och vi förblir sådana livet ut, om ingen tar intresset ifrån oss. Montessoripedagogiken bygger på inlärning i barnets egen takt och mognad. Barn och elever arbetar utifrån sina förutsättningar. Pedagogens viktigaste roll är att observera, vägleda och se till att de rätta förutsättningarna för det egna lärandet finns. En stimulerande och anpassad miljö är en av grundpelarna i montessoripedagogiken. Det respektfulla bemötandet går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Läsårstider

Höstterminen 2023

2023-08-18   Första skoldagen

2023-09-14   Kompetensutvecklingsdag för personalen.

                      Hela verksamheten är stängd.

Höstlov v. 44

2023-10-30    Kompetensutvecklingsdag för personalen.

                       Hela verksamheten är stängd.

2023-11-01/03 Lovdagar för eleverna. Fritids och förskola är öppet.

2023-11-28   Lovdag för eleverna

                     Kompetensutvecklingsdag för personalen. Fritids och                                  förskola öppet. 

2023-12-21   Sista skoldagen

Vårterminen 2024

2024-01-10    Första skoldagen

2024-01-08    Kompetensutvecklingsdag för personalen.

                      Hela verksamheten är stängd.

Vecka 8         Vintersportlov

Vecka 14       Påsklov

2024-04-15    Kompetensutvecklingsdag för personalen.

                      Hela verksamheten är stängd.

2024-05-06   Lovdag för eleverna

                     Kompetensutvecklingsdag för personalen. Fritids och                                      förskola öppet.

2024-05-10    Lovdag. Fritids och förskola är öppna.

2024-06-07   Lovdag. Fritids och förskola är öppna.

 

2024-06-13    Läsårsavslutning på kvällen 

bottom of page