top of page
addition.jpg
"Världen börjar med barnen"

Maria Montessori (1870-1952)

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och det var i sitt arbete med utvecklingsstörda barn kring förra sekelskiftet som hon upptäckte att barnen ofta var understimulerade, och var mera i behov av undervisning än vård.

Hon utvecklade sina idéer vidare, och öppnade 1907 en skola, Casa dei Bambini, för barn, där de metoder - som senare skulle bli begreppet montessori för hela världen - togs fram. För att jämföra sina upptäckter och se om dessa stämde på alla barn, öppnade hon kort efteråt ytterligare flera daghem i olika delar av Italien.

Maria Montessori utvecklade sin metod under de kommande åren och prövade ut särskilda material som hjälpmedel för barn i skolan. Dessa hjälpmedel utvecklades för att hjälpa till att rikta barnets intresse och påskynda utvecklingen. Under resten av sitt liv forsatte hon sina observationer kring barns lärande och reste runt i världen och höll föreläsningar. 

Maria Montessori var starkt engagerad i fredsarbetet, och nominerades tre gånger till Nobels fredspris, sista gången 1951. Hon dog den 6 maj 1952, 81 år gammal  och ligger begraven i Noordwijk aan Zee,Holland.

Montessoripedagogiken

Vi föds nyfikna och intresserade av vår omvärld, och vi förblir sådana livet ut, om ingen tar intresset ifrån oss. Vi är mottagliga för olika slags kunskap vid olika utvecklingsstadier. Montessoripedagogiken bygger på inlärning i barnets egen takt och mognad. Barnen arbetar utifrån sina förutsättningar. Pedagogens viktigaste roll är att observera, vägleda och se till att de rätta förutsättningarna för det egna lärandet finns. Frihet att, utefter mognad och ansvar, välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört, är grundpelare i montessoripedagogiken.

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

  • Förberedd miljö

  • Frihet/ansvar

  • Individualisering/samarbete

  • Hjälp till självhjälp

  • Konkretion/motorik

  • Helhet/fredstanke

Klicka här om du vill läsa mer om Montessoripedagogiken.

bottom of page