top of page
cylinderblock.JPG

“Hjälp mig att göra det själv”

Vi strävar efter att Orust Montessori alltid ska vara en plats där man känner lust att lära och får möjlighet att lyckas. Barn, personal och föräldrar ska känna och skapa trygghet, glädje, stolthet, inspiration.

 

Vi värnar om våra traditioner, samtidigt som vi är öppna för ny forskning och digitalisering. Det är viktigt för oss att erbjuda en lugn, hemtrevlig miljö anpassad efter barnens behov. Vi tar oss tid att skapa trygghet, goda relationer och en känsla av gemenskap och hjälpsamhet. Att se en elev i åk 6 trösta en liten förskoleklassare som snubblat på fotbollsplanen är ett av alla de ögonblick som visar att vårt arbete ger resultat. Det respektfulla bemötandet går som en röd tråd genom hela verksamheten. Allt vi gör gör vi för barnens bästa.

 

Maria Montessori engagerade sig i miljö- och fredsarbetet och det har inspirerat oss till följande teman, som vi arbetar med i en treårscykel: Världen och Freden, Europa och Miljön, Sverige, Orust och Bohuslän. Årets aktuella tema avspeglar sig i många skolämnen, i vad som serveras i köket och vilka böcker vi läser.  Barn och elever lär med alla sinnen.

people-holding-earth-their-hands.jpg

“Jag tycker om att arbeta på Orust Montessori, för här har jag möjlighet att skapa nära och goda relationer med elever och arbetskamrater."  Lärare på skolan

“Våra barn stortrivs i både förskola och skola, pedagogiken känns genomtänkt men ändå så naturlig, maten är här-lagad och omsorgsfullt gjord och all personal är fantastisk. Småskaligheten känns som en trygghet där alla blir sedda. Allt genomsyras av omtänksamhet och med barnens bästa som fokus. Vi är jättenöjda!” Förälder på förskolan och skolan

plant3.jpg
Förskolan

På Småtärnan går våra yngsta barn. För ett barn i åldern 1-3 är det naturligt att interagera nära med sin trygga vuxna. Barnet behöver nära stöttning för att få hjälp att förstå sin omvärld, få mycket ögonkontakt samt fysisk närvaro för att känna trygghet. Vi har lagt så stor vikt som möjligt att skapa en så hemlik och ombonad miljö som möjligt med material som hjälper barnet att göra praktiska och kognitiva övningar.

På Måsen går de äldre förskolebarnen.Vi inspirerar 3-5åringarna att upptäcka, utforska och lära sig om sin omvärld i en väl förberedd och anpassad miljö. Pedagogens roll på förskolan är att alltid vara förberedd för att kunna möta varje barns behov och intressen.Vi följer årstider och traditioner. Utemiljön lockar till lek, rörelse och odlingsglädje. Vi jobbar med Grön Flagg och barnen är stolta över sitt arbete med skräpplockning, sopsortering, kompostering och sin allt mer gröna gård.Varje dag övar barnen på att bli självständiga när de dukar och håller det fint på förskolan. Vi blir serverade kökets underbara mat. Maten ligger upplagd i skålar och lockar barnen att smaka.

plant2.jpg
Skolan

På skolan går cirka 50 barn uppdelade i tre ålderblandade klasser: F-1, 2–3 och 4–6. Grupperna är små och det finns tid att stötta barnen både kunskapsmässigt och socialt. På schemat finns det arbetspass där eleverna arbetar med individanpassade planeringar som de gör tillsammans med sina lärare. Det finns även tid för gemensamma genomgångar, redovisningar  och grupparbeten. Eleverna har slöjd, idrott, musik och hemkunskap. De äldsta barnen är med och lagar vår lunch en gång per vecka. De yngre eleverna har utomhuspedagogik en gång per vecka och då blir vår skolskog vårt klassrum.
Vi arbetar med digitala verktyg, traditionella montessorimateriel och annat konkret materiel.  Varje år har hela Orust Montessori ett gemensamt tema som följs upp i de olika ämnena. VI gör utflykter kopplade till temat. Vi har tex varit på Carlstens fästning och Nordens Ark. När det är tema Fred bjuds barnen in till en Nobelfest. Alla elever har tillgång till en egen dator. Vi har många digitala hjälpmedel och strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö där eleverna kan lyckas och känner sig kompetenta och självständiga. Gemenskap och vänlighet är grunden för vårt arbete.

planta1.jpg
Fritids

Här är barnen från 6 års ålder före och efter skoldagen. Fartfylld fantasilek och motion varvas med avkoppling, bygglekar, pyssel, bakning och skapande.Om vädret tillåter äter vi gärna ute. Verksamheten är skapad för barnen och vi är här för deras skull.  Fritidshemmet ska liksom skolan stimulera elevers utveckling och lärande. Leken har stor betydelse här på fritidshemmet Albatrossen. Fritidspersonalen förbereder en miljö som inspirerar till lek och sen i montessoripedagogisk anda försöker ge gruppen och individen anpassad frihet under ansvar. Vi hjälper dem att hjälpa sig själva.

Fritidshemmet Albatrossen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Tillsammans med barnen och i dialog med föräldrar skapar vi en trygg miljö. På Albatrossen lägger vi extra tyngd på social kompetens, identitetsutveckling och känslomässig utveckling. Vi försöker även integrera skolämnen som idrott och hälsa (SKOGEN), svenska, matte, No, So, bild och musik i vår strävan efter att erbjuda alla barn på Albatrossen en meningsfull och utvecklande fritid.

bottom of page