top of page

Välkommen till Orust
Montessoriskola

Välkommen till Orust Montessori! Vi är en friskola med förskola, skola och fritids för barn i åldrarna 1–12 år. Orust Montessori har allt sedan starten 1993 erbjudit stort engagemang och pedagogisk kompetens i arbetet med att ge barn bästa möjliga start i livet – med trygghet, nyfikenhet, kunskaper och självkänsla i bagaget. Lust att lära – möjlighet att lyckas!

Rektor Gabriella Alfredsson 

På Orust Montessoriskola kan barnen gå från ungefär ett års ålder upp till sjätte klass. Övergångarna mellan de olika avdelningarna blir smidiga och oftast har barnen redan träffat den nya personalen i olika sammanhang. Montessoripedagogiken löper som en röd tråd genom hela skolan.

Maria Montessori vill med sin pedagogik visa hur mycket kraft och styrka, kunskap och intelligens barn har själva.

 

Du är välkommen att ställa ditt barn i kö till vår förskola.

bottom of page