"Chameleon is an extremely versatile theme with a myriad of options and styles"

Välkommen till Orust Montessori! Vi är en friskola med förskola, skola och fritids för barn i åldrarna 1–12 år. Orust Montessori har allt sedan starten 1993 erbjudit stort engagemang och pedagogisk kompetens i arbetet med att ge barn bästa möjliga start i livet – med trygghet, nyfikenhet, kunskaper och självkänsla i bagaget. Lust att lära – möjlighet att lyckas!

Skolinspektionens senaste besök

Beslut forskoleklass och grundskola Orust Montessoriskola  Vi är glada och stolta över att vara en av Sveriges skolor som fått helt ”grönt” från skolinspektionen.

 

Trygghet

Vi vill att alla barn på Orust Montessoriskola ska känna sig trygga och trivas.

Miljö

Vi hyr sedan 1993 våra skollokaler av Orustbostäder. Varje avdelning har anpassat miljön utifrån den ålder och de behov som barnen har.