Referenser

Som föräldrar känner vi oss övertygade om att det inte kan finnas en bättre skola än Orust Montessori för vårt barn Minna. Pedagogiken går helt i linje med vad vi själva tror på nämligen att barn är kompetenta, nyfikna, och strävar efter att bli självständiga. Det finns valfrihet för varje barn och materialet och aktiviteterna de möter är utformade på ett genomtänkt sätt, grundat i montessoripedagogiken. Personaltätheten är en oerhörd bonus och ett villkor för skolans höga kvalitet.

– Maria Dottori och Martin Karnå

Vår familj är stolta och nöjda föräldrar som gärna talar om montessori och den fantastiska förskole- och skolverksamhet om de bedriver. Här kommer lite av det som vi uppskattar: Vår familj kom på besök. Vi hade då väldigt liten kunskap om vad montessoripedagogiken var. Vi blev  fint mottagna och när vi gått runt och tittat samt pratat med flera pedagoger var vi helt förälskade i Orust Montessori och dess pedagogik. Pedagogerna på förskolan/skolan har samma mål,vilket gör att det är god harmoni hos personalen vilket i sin tur speglar av sig i allt som görs och det får barnen att trivas. Barnen är 100% i fokus. Varje dag året runt hälsas barnen god morgon på skolgården genom att tas i hand av rektor eller biträdande rektor. En gest som skapar respekt för varandra. De mindre barnen synliggörs redan när de kliver in i hallen på morgonen när någon av pedagogerna tar emot och hälsar på barnen med namn. Jag som förälder känner stor trygghet att lämna mina barn på Orust Montessori vilket gör att jag är mer harmonisk på mitt jobb.

– Lotta Bäckberg

Länk till Skolinspektionens senaste rapport samt uppföljningen

Beslut forskoleklass och grundskola Orust Montessoriskola