Personal

ELENOR VENNSTRÖM  rektor
 • rektor för skola, fritids och förskola
 • Utbildad montessoripedagog
 • Utbildad lärare
 • Utbildad specialpedagog
PÄR GREILERT  förskolepedagog
 • Fritidsledare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar i F-1 och på förskolan Måsen
ANNICA ALM förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på förskolan Måsen
KATE JOHNSSON husmor
 • Kokerska
 • Vidareutbildad inom kostråd, allergimat och egenkontroll
 • Arbetar i köket
 • Ansvarar för maten för förskolan och skolan
ANNA KRONLID lärare
 • Leg. lärare; 1-7 SV/SO/ID/BL samt 1-3 MA/NO/EN
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk F-6
 • Ansvarar för undervisningen i åk F-3
 • Styrelseordförande
ANNA ELIASSON barnskötare
 • Barnskötare
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik samt matematik och språk i förskolan
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen och på ftids
SARA ÖBERG montessoribarnskötare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
MARIA ABAJIAN   förskolepedagog
 • Arbetar på förskolan Måsen
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
JOHAN WINBERG fritidspersonal
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen
LENA WOLMERYD
 • Arbetar på förskolan
LINA JÖRGENSEN  förskolepedagog
 • Utbildar sig till fritidspedagog
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
 • Arbetar på fritidshemmet och i F-6
LISA LYRHEM lärare
 • Leg. lärare F-3
 • Arbetar i åk 4-6
 • Ansvarar för åk 4-6
 • Styrelseledamot
MAY WIRTANEN BENGTSSON fritidsledare
 • Arbetar som resurs i F-3
 • Arbetar på vårt fritidshem Albatrossen
 • Arbetar med utomhuspedagogiken
CARINA FRIMAN JOHANSSON förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
JENNIE JOSEFSSON assistent
 • Arbetar som lärarassistent i åk F-3
CAROLINE OHLSSON lärare
 • Leg. lärare
 • Vidareutbildad i SV för åk 1-3
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk 4-6
 • Ansvarar för åk 4-6
EMMA LJUNGBERG förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
GABRIELLA ALFREDSSON pedagog
 • Examen i pedagogik
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i F-1
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen
MARGARETA ABENIUS  rektor, förskollärare
 • Förskollärare, leg. lärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
HEDVIG FLÄRDH  slöjdlärare
 • Utbildad hemslöjdskonulent.
 • Går på lärarutbildningen
 • Arbetar i och ansvarar för SL i åk 2-6
ANNA MAJBERGER WÄRNBERG lärare
 • Leg. lärare; 1-7 GE/HI/MU/RE/SH/SV, 1-3 BI/BL/FY/IDH/KE/MA/SVa
 • Arbetar i år F-3
 • Ansvarar för åk 2-3
KERSTIN SAMUELSSON  lärare, administratör
 • Leg. hem- och konsumentkunskapslärare
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen samt i och åk 6
 • Ansvarar för hemkunskapen
 • Administratör
BODIL GUSTAVSSON lokalvårdare
 • Ansvarar för att vi har det fint i våra lokaler
MARITA ANDERSSON   resurs
 • Hjälper Kate i köket
 • Ser till vi har det fint i våra lokaler.