Personal

PÄR GREILERT  förskolepedagog
 • Fritidsledare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på vårt fritidshem Albatrossen
 • Arbetar i F-1
ANNICA ALM förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
KATE JOHNSSON husmor
 • Kokerska
 • Vidareutbildad inom kostråd, allergimat och egenkontroll
 • Arbetar i köket
 • Ansvarar för maten för förskolan och skolan
ANNA KRONLID lärare
 • Leg. lärare; 1-7 SV/SO samt 1-3 MA/NO/EN/ID/BL
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk F-3 samt åk 6
 • Ansvarar för undervisningen i åk 1-3
 • Styrelseordförande
ANNA ELIASSON barnskötare
 • Barnskötare
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik samt matematik och språk i förskolan
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
KAJSA BOBÄCK-EHN fritidsledare 
 • Arbetar i köket och på vår fritidshem Albatrossen
SARA ÖBERG montessoribarnskötare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
LISA LYRHEM lärare
 • Leg. lärare F-3
 • Arbetar i åk F-3
 • Ansvarar för åk 2-3
 • Styrelseledamot
MAY WIRTANEN BENGTSSON fritidsledare
 • Arbetar som klassassistent i F-3
 • Arbetar på vårt fritidshem Albatrossen
 • Arbetar med utomhuspedagogiken
CARINA FRIMAN JOHANSSON förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
KERSTIN SILKE lärare
 • Leg. lärare; 1-7 BI/FY/KE/MA, 1-3 GE/HI/RE/SH/SV/SVa och MU åk F-6
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
 • Arbetar i åk F-6
 • Ansvarar för åk 4-6
JENNIE JOSEFSSON assistent
 • Arbetar i åk F-3
CAROLINE OHLSSON lärare
 • Leg. lärare
 • Vidareutbildad i SV för åk 1-3
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk F-6
 • Ansvarar för åk 4-6
EMMA LJUNGBERG förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
GABRIELLA ALFREDSSON pedagogisk resurs
 • Arbetar i F-3 samt på vår 3-5årsavdelning Måsen
MARGARETA ABENIUS  förskolechef tillika rektor, förskollärare
 • Förskollärare, leg. lärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
CARL FOGELBERG slöjdlärare
 • Leg. slöjdlärare
 • Arbetar i och ansvarar för SL i åk 2-6
ANNA MAJBERGER WÄRNBERG lärare
 • Leg. lärare; 1-7 GE/HI/MU/RE/SH/SV, 1-3 BI/BL/FY/IDH/KE/MA/SVa
 • Arbetar i år F-6
 • Ansvarar för åk 2-3
KERSTIN SAMUELSSON  lärare, administratör
 • Leg. hem- och konsumentkunskapslärare
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen samt i åk F-1 och åk 6
 • Ansvarar för hemkunskapen
 • Styrelseledamot
BODIL GUSTAVSSON lokalvårdare
 • Ansvarar för att vi har det fint i våra lokaler