Personal

PÄR GREILERT  förskolepedagog
 • Fritidsledare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar i F-1 och på förskolan Måsen
 • Styrelseordförande
ANNICA ALM förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på förskolan Måsen
ANNA KRONLID lärare
 • Leg. lärare; 1-7 SV/SO/ID/BL samt 1-3 MA/NO/EN
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk F-6
 • Ansvarar för undervisningen i åk F-3
ANNA ELIASSON barnskötare
 • Barnskötare
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik samt matematik och språk i förskolan
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
SARA ÖBERG montessoribarnskötare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
MARIA ABAJIAN   förskolepedagog
 • Arbetar på förskolan Måsen
 • Vidareutbildad inom montessoripedagogik
LOVA RONGE fritidspersonal
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen och är resurs i skolan.
LENA WOLMERYD
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen och är resurs i skolan.
LISA LYRHEM lärare
 • Leg. lärare F-3
 • Arbetar i åk 2-3
 • Ansvarar för åk 2-3
 • Styrelseledamot
EVELINA PERSSON  lärare
 • Leg. lärare F-3
 • Arbetar i åk 2-3
 • Ansvarar för åk 2-3
MAY WIRTANEN BENGTSSON fritidsledare
 • Arbetar som resurs i F-3
 • Arbetar på vårt fritidshem Albatrossen
 • Arbetar med utomhuspedagogiken
CARINA FRIMAN JOHANSSON förskollärare
 • Leg. förskollärare
 •  Arbetar på vår småbarnsavdelning Småtärnan
PERNILLA LYRHEM  barnskötare
 •  Arbetar på vår småbarnsavdelning Småtärnan
 
JENNIE JOSEFSSON assistent
 • Arbetar som lärarassistent i åk F-3 och på fritids
CAROLINE OHLSSON lärare
 • Leg. lärare
 • Vidareutbildad i SV för åk 1-3
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i åk 4-6
 • Ansvarar för åk 4-6
FREDRIK OLSSON lärare
 • Leg. lärare
 • Arbetar i åk 4-6
 • Ansvarar för åk 4-6
EMMA LJUNGBERG förskollärare
 • Leg. förskollärare
 • Arbetar på vår 1-3årsavdelning Småtärnan
GABRIELLA ALFREDSSON  Tf Rektor
 • Examen i pedagogik
 • Vidareutbildad i montessoripedagogik
 • Arbetar i F-1
 • Arbetar på fritidshemmet Albatrossen
MARGARETA ABENIUS  förskollärare
 • Förskollärare, leg. lärare
 • Utbildad montessoripedagog
 • Arbetar på vår 3-5årsavdelning Måsen
ANNA MAJBERGER WÄRNBERG lärare
 • Leg. lärare; 1-7 GE/HI/MU/RE/SH/SV, 1-3 BI/BL/FY/IDH/KE/MA/SVa
 • Ansvarar för musik F-6 samt bild 4-6
HEDVIG FLÄRDH   husmor
 • Utbildad hemslöjdskonulent.
 • Arbetar i köket och ansvarar för maten för förskolan och skolan
 • Arbetar i och ansvarar för HK i åk 6
KERSTIN SAMUELSSON  lärare, administratör
 • Leg. hem- och konsumentkunskapslärare
 • Ansvarar för hemkunskapen
 • Administratör
MUSTAFA YOSEFI lokalvårdare samt köksbiträde
 • Ansvarar för att vi har det fint i våra lokaler
ELEVHÄLSOTEAMET
 • Pernille Pedersen, skolsköterska och kurator
 • Elisabeth Tyrenius, specialpedagog