Om skolan

Skolan är avgiftsfri och drivs som en ekonomisk förening utan vinstintresse. Montessoripedagoger och föräldrarepresentanter ingår i styrelsen. Vi följer kommunens maxtaxa och erbjuder allmän förskola. Elever kan ansöka om skolskjuts.