Om Maria Montessori

Maria Montessori (1870–1952) var läkare, Italiens första kvinnliga läkare dessutom. Och det var i sitt arbete med institutionaliserade barn kring förra sekelskiftet som hon upptäckte att barnen ofta var understimulerade, och var mera i behov av undervisning än vård.

Utvecklade metoder om barns lärande

Hon utvecklade sina idéer vidare och öppnade ett daghem för normalbegåvade barn, där de metoder, som senare skulle bli begreppet montessori för hela världen, togs fram. Det var år 1907 som daghemmet Casa del Bambini öppnades. För att jämföra sina upptäckter och se om dessa stämde på alla barn öppnade hon kort efteråt ytterligare flera daghem i olika delar av Italien.

Tog fram material anpassat till barn och barns lärande

Några år senare utvecklade Maria Montessori sin metod och prövade ut nytt material som hjälpmedel för barn i skolan (6–18 år). Under resten av sitt liv fortsatte hon sina observationer kring barns lärande. Maria Montessori reste runt i världen och höll föreläsningar. Nya skolor startades.

Nominerad till Nobels fredspris tre gånger

Maria Montessori var starkt engagerad i fredsarbetet, och nominerades tre gånger till Nobels fredspris, sista gången 1951. Hon dog året därpå, 82 år gammal, och hann aldrig få priset.

”Man måste börja med barnen. Barnet är själva fredsbäraren.” (Maria Montessori 1949)

Maria Montessori