Hur vi arbetar

Skolans profil

Vi arbetar utifrån Maria Montessoris undervisningsteorier. Vi anser att vi föds nyfikna och intresserade av vår omvärld, och vi förblir sådana livet ut, om ingen tar intresset ifrån oss. Människan är mottaglig för olika slags kunskap vid olika utvecklingsstadier. Montessoripedagogiken bygger på inlärning i barnets egen takt och mognad. Barn och elever arbetar utifrån sina förutsättningar. Pedagogens viktigaste roll är att observera, vägleda och se till att de rätta förutsättningarna för det egna lärandet finns. Frihet att välja aktivitet, en stimulerande och anpassad miljö samt möjlighet att arbeta ostört är grundpelare i montessoripedagogiken. Det respektfulla bemötandet går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Skolans vision

VISION – Så här vill vi ha det: Orust Montessori präglas av lust att lära och möjlighet att lyckas. Här finns lugn, trygghet, samarbete och kärlek. Här känner man sig sedd, respekterad och inspirerad. På Orust Montessori arbetar vi engagerat med montessoripedagogiken som en röd tråd. Här ska alla må bra och få utveckla sin drivkraft! Här får vi verktyg för livet.

KÄNSLA – Vi gör allt vi kan för att alla ska känna sig: trygga, sedda, accepterade, respekterade, inspirerade ,nyfikna, delaktiga, viktiga, förväntansfulla,  glada, stolta och kompetenta. RUTINER – Exempel på vad vi gör varje dag för att nå vår vision:

  • lär  för livet – tex genom vardagssysslor och strategier för lärande
  • ger varandra positiv feedback och visar uppskattning
  • ber om hjälp och hjälper varandra
  • hälsar på varje barn och vuxen och är lyhörda
Teman

Maria Montessori engagerade sig i miljö- och fredsarbetet. Dessa ämnen ingår i vårt uppdrag, läroplanerna för förskola och skola, och vi arbetar med dem i treårscykler.

  1. Sverige, Orust och Bohuslän
  2. Miljön och Europa
  3. Freden och världen

Årets tema avspeglar sig i många skolämnen. Barn och elever lär med alla sinnen.

Traditioner

En gång i veckan gör förskolebarnen och eleverna i lågstadiet en utflykt till skogen. De blir ett tillfälle att använda sig av naturen för att arbeta med matematik, språk eller socialt samspel. På förskolan har vi språkgrupper utifrån Bornholmsmodellen. Varje vecka erbjuds skapande, musik och rörelselek. På våren brukar vi åka på utflykt. Kanske till Bohusläns museum eller till Töllås fårgård. Kulturhuset Fregatten besöker vi för att njuta av böcker, konst, teater och musik.

Skolbarnens vecka börjar med en gemensam samling innan det är dags att skriva dagbok. Utifrån sina IUP:er gör lärare och elever veckans planering som utvärderas i slutet av veckan. Läroplansmålen och barnens egna intressens styr. Teman som rymden, kroppen, och människans återkommer liksom historiska projekt som t ex. Forntidsdagen. Ofta har vi något musiktema på gång som vi bjuder föräldrarna på i den årliga sommarshowen.  Ibland dyker det upp intressanta projekt som vi vill vara med i.  Eleverna bjuder in till engelskt teparty och spelar teater på engelska. Efter sommarlovet åker 4–6:orna på friluftsläger till tex Dyrsten. Innan eleverna slutar här har det fått vara med på en skolresa till Stockholm eller något annat intressant resmål. Den årliga julmarknaden blir ett tillfälle att få in pengar till resan. I samband med vårt tema om Bohuslän åker vi på guidad tur till Carlstens fästning, besöker Nordens ark eller åker till historiska platser på Orust.  Vi har friluftsdagar t ex. skoljogg, pingisturnering, fotboll, friidrott, trafikdag. Varje månad besöker vi biblioteket. Vi åker på skridskoutflykt och till simhallen varje år. Då och då blir det besök på museum, bondgårdar och teaterföreställningar. En tradition är också att följa en livscykel. Det var fantastiskt och lärorikt att följa våra fjärilars livscykel och se dem lyfta mot himlen när de var flygfärdiga.