Fakta om åldrar och grupper

Förhållningssättet till barnen är det mest betydelsefulla för oss som arbetar på Orust Montessoriskola. Vi lägger stor vikt vid att vara lyhörda inför barnens känslor och behov. Att ge barnet tid och utrymme att utföra så mycket som möjligt själv, t.ex. att klä på och av sig, att lägga upp mat, hälla upp dryck, duka och att själv välja vilken aktivitet som är intressant, är saker som hjälper barnen att känna trygghet och tillit till sin egen förmåga.


 

Småtärnan

I augusti 2007 öppnade vi en efterlängtad avdelning för barn i åldrarna 1–3 år. Här finns plats för 14 barn. Det är en avdelning där vi skapat en trygg, utvecklande och inspirerande miljö för våra minsta barn. Allt material är omsorgsfullt utvalt och presenteras på ett tilltalande sätt. Barnen ges tid att arbeta i sin egen takt och lusten att lära och prova på nya saker uppmuntras. Miljön är anpassad efter barnen: små möbler, låga hyllor, kryp in för att gå undan och ytor att röra sig på. Motorik, sång och musik, språk, sinnesstimulans, den logiska matematiska förmågan, färg och form, djur och natur och personlig och social utveckling är viktiga områden i det dagliga arbetet. Morgonen börjar med lämning mellan 6:30 och 9:00. Efter frukosten ägnar vi oss åt olika saker inne eller ute. Barnen väljer själva vilket material de vill arbeta med och vi erbjuder även olika aktiviteter som bildskapande, sångsamlingar och rörelselek. Är vi ute får barnen möjlighet att gunga, gräva, klättra eller gå på promenad till skogen. Vid lunchen har barnen  möjlighet att lägga upp maten och att äta själva. Dryck serveras i små tillbringare så att barnen själva kan hälla upp. Efter maten är det dags att vila en stund. När barnen vaknar blir det dags för en lugn stund i soffan med en bok. Under eftermiddagen serveras mellanmål. Vi leker ute eller inne.

Förskoleklassen och skolan

När barnen är 6 år börjar de i förskoleklassen. Förskoleklassen är som en bro mellan förskola och skola. I en grupp på ca 8–10 barn finns stora möjligheter till individanpassad utveckling och lärande. Under veckan har barnen musik, idrott och utedag. De leker, läser, skriver, räknar, skapar och upptäcker världen tillsammans. Förskoleklasstiderna är 8:30–12:30.

På skolan går cirka 50 barn uppdelade i tre klasser: F-1, 2–3 och 4–6. Skolan börjar 8:30 och slutar mellan 12:30 och 15:30 beroende på vilken årskurs man går i. Varje år har hela Orust Montessori ett gemensamt tema som följs i de olika ämnena. Läsåret 2019-20 har skolan tema Världen och freden. På schemat finns det arbetspass där eleverna arbetar med individanpassade planeringar som de gör tillsammans med sina lärare. Det finns även tid för gemensamma genomgångar, redovisningar  och grupparbeten. Eleverna har slöjd, idrott, musik och hemkunskap. De yngre eleverna har även utomhuspedagogik en gång per vecka och då blir vår skolskog klassrum. I elevernas portfoliopärm sitter planeringsunderlag i form av ”solar” som utgår från kursplanernas centrala innehåll. I pärmen finns även utvärderingar och de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som skrivs i samband med utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Eleverna i åk 2-6 har en egen dator och övriga elever samsas om iPads och datorer. (cirka tre barn per dator i genomsnitt). Utöver datorerna använder vi både montessorimaterial och mer traditionella läromedel.

Några traditioner som återkommer varje år är: sommarshow med musik och teater, stort Luciafirande, elevens-val-vecka (t.ex. Nobeltema med avslutande Nobelfest), kreativa historieteman. Besök på teater eller konserthus, skridskoåkning, isvett, simning, bad och båtvett vid stranden, med mera. Varannat år åker dessutom eleverna i år 5 och 6 på sin Stockholmsresa mm.

Måsen

Vi har två grupper med barn i åldrarna 3–5 år. Barnen väljer aktivitet utifrån givna ramar utifrån intresse och behov i den förberedda miljön. På förmiddagen kan barnen välja vad de vill arbeta med. Det kan vara att arbeta med världens djur, bokstäver, siffror, konstverk vid staffliet, träklossar, geometriska former, lego och rollekar i dockvrån. Språkträning ingår som en del av förmiddagens arbetspass och även en samling där alla barn gör något tillsammans. Efter lunchen går vi ut och leker på gården. Efter mellanmålet är barnen inne och fortsätter med aktiviteter som de väljer själva. En dag i veckan är det utedag, då brukar alla gå till skogen ovanför skolan, för att leka och fika.

Fritidshemmet

På Fritidshemmet Albatrossen går barn i åk F-6 som har behov av skolbarnomsorg. Vi öppnar varje dag 6:30. Efter frukosten spelar barnen spel, läser eller ritar tills det är dags att gå ut och ta en nypa luft innan skolan börjar. Efter lunch öppnar fritids igen. Fartfylld fantasilek och motion varvas med avkoppling, bygglekar, pyssel, bakning och skapande. Kl. 15 är det mellanmål. Om vädret tillåter äter vi gärna ute. Vid 17:30 har de sista barnen gått hem.

Fritidshemmet ska liksom skolan stimulera elevers utveckling och lärande. Fritidsarbete är en viktig del i skolans klimat och kultur, då uppdraget är att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

När ett barn leker arbetar det samtidigt med sin egen utveckling. Leken har därför stor betydelse här på fritidshemmet Albatrossen. Leken är fri i den bemärkelse att fritidspersonalen förbereder en miljö som inspirerar till lek och sen i montessoripedagogisk anda försöker ge gruppen och individen anpassad frihet under ansvar. Vår roll är att observera för att kunna ge rätt stöd. Vi försöker att inte störa barn som kommit igång med lek/arbete. När barnen själva inte kan lösa oenigheter går vi in och hjälper dem. Samtalen leder till ökad respekt för varandra och de lär sig samspela och visa hänsyn. Vi hjälper dem att hjälpa sig själva. Fritidshemmet Albatrossen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Tillsammans med barnen och i dialog med föräldrar skapar vi en trygg miljö. Verksamheten är skapad för barnen och vi är här för deras skull. Deras känslor är mest betydelsefulla. På Albatrossen lägger vi extra tyngd på social kompetens, identitetsutveckling och känslomässig utveckling. Vi försöker även integrera skolämnen som idrott och hälsa, svenska, matte, No, So, bild och musik i vår strävan efter att erbjuda alla barn på Albatrossen en meningsfull och utvecklande fritid.

Fakta om åldrar och grupper