Att gå på friskola

Orust Montessori är en friskola och drivs som en ekonomisk förening. Vi följer läroplanerna och skollagen och använder montessoripedagogiken som en metod för ökad måluppfyllelse. Det kostar inget att ha barn i friskola. Skolpengen från kommunen följer med barnet till den skola barnet går i. Maxtaxa gäller för barnomsorg i friskolor, såväl som i de kommunala alternativen.

Orsaken till att föräldrar väljer Orust Montessori är flera. Argumenten vi brukar höra är att föräldrar väljer Orust Montessori för att pedagogiken lockar, enhetens storlek passar bättre, möjligheten till mer inflytande över barnens skolgång  finns eller positiva kommentarer från bekanta tilltalar.

Vi tycker att det är viktigt med intresserade föräldrar och vi erbjuder en kort föräldrautbildning som vi vill att alla föräldrar deltar i. Utbildningen består av en föreläsning samt två praktiska kvällar då det ges möjlighet att prova på montessorimaterialet under ledning av pedagogerna. Föräldrar hjälper till med vaktmästaruppgifter, som t.ex. sätta upp hyllor, putsa fönster, plantera på utegården, måla trädgårdsmöbler, sätta upp basketkorg och liknande. Detta görs 1–2 gånger per år i några timmar. Vi försöker ta vara på föräldrar som har speciella intressen och kunskaper, vilket kan innebära musikevenemang, naturupplevelser och studiebesök för barnen. Vi tycker det är trevligt om föräldrar eller mor/farföräldrar kan följa med på resor ibland, som när vi åker till simhallen, går på teater, eller åker skridskor.

Elever som har valt annan skola än den kommunen hänvisar till kan ansöka om skolskjuts hos Orust Kommun. Läs mer om skolskjuts på Orust kommuns hemsida. De flesta elever hämtas och lämnas dock av sina föräldrar. Det innebär en ökad kontakt med såväl skolpersonal och barnens kompisar som andra föräldrar, vilket uppfattas som mycket positivt. Den dagliga kontakten och rapporteringen mellan föräldrar och personal gör kommunikationen enkel och direkt, om såväl stora som små saker. Infomentor är ett webbaserat hjälpmedel för information mellan skola och föräldrar som även används som ett stöd för arbetet med skriftliga omdömen och IUP:er.